Foreningen af Faste Værger i Danmark

ffvd logo

Breadcrumb

Velkommen til Foreningen af Faste Værger i Danmark (FFVD)

Velkommen til Foreningen af Faste Værger i Danmark.

Foreningen blev stiftet på generalforsamling onsdag, den 9. oktober 2013 og bestyres alene ved frivilligt og ulønnet arbejde.

Foreningen holder løbende medlemsarrangementer med fokus på faglig udvikling og sparring. Senest har der været afholdt medlemsmøde om den nye persondataforordning (GDPR).

Foreningen har som det primære formål at vidensdele og skabe netværk mellem de faste værger, og foreningen har i den forbindelse implementeret et brugerforum som blev taget i brug i april 2014. Alle medlemmer har adgang til deling af viden på værgeområdet via dette forum. I 2018 forventes et nyt og mere brugervenligt forum implementeret for medlemmerne.

Ønsker du som fast værge at melde dig ind er årskontingentet pt. 750 kr. og giver adgang til deltagelse i foreningen medlemsmøder, førnævnte brugerforum m.v. Det er også muligt at tegne en ansvarsforsikring på favorable vilkår som dækker ved virket som værge.

Du kan melde dig ind i foreningen eller høre mere om vores tilbud ved at skrive til foreningens kasserer på kasserer@ffvd.dk

Har du spørgsmål til foreningen bedes de stilet til foreningen formand. Se kontaktoplysninger.