Bestyrelse

ffvd logo

Breadcrumb

Bestyrelse

Foreningens bestyrelse udgøres af:

Formand: Susanne Borch, København
Næstformand: Lasse Hummelhof, Videbæk
Sekretær: Lars Sund, Kongens Lyngby
Kasserer: Kaj Stendorf, Ry

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Lars Thurø Møller, Slagelse
Anne Marie Graah; Glostrup
Kim Høxbro, København

Suppleanter:

Michael Varming, København
Per Nykjær, Kalundborg

Uden for bestyrelsen:
Revisor: Erling Pedersen, Næstved
Revisorsuppleant: Mariann Jørn Hansen, Nykøbing F.
Medlemsregistrering m.m., (Pt. Kaj Stendorf, juli 2018)